Tapish (Hindi)
Star Cast
Star Cast

Ashok Kumar, Sonia Roy, Abhishek, Sujata Deshpande, Nirupa Roy, Raj Sinha, Asit Sen and Utpal Dutt.

Producer
Nanak Film Pvt. Ltd.
Director
Prakash Mathur.
Written By
Prakash Mathur.
Music
Jagdish J.
Synopsis

Coming Soon.

 
   
Nanak Film Pvt. Ltd.© 2007 - 2017